Kandiduji na místopředsedu Dozorčí rady SZIF

Kolegové ze senátorského klubu STAN mě nominovali na pozici místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Na této schůzi budeme právě zástupce Senátu v této instituci volit.


Tento fond významně ovlivňuje konkurenceschopnost našeho zemědělství a lesnictví. Je třeba si uvědomit, že v roce 2020 rozděluje například v Programu rozvoje venkova 60 mld. Kč a na přímých platbách 23 mld. Kč. Díky tomu, že jsem v intenzivním styku se zemědělci, lesníky i rybáři, mám zpětnou vazbu od konkrétních žadatelů.


Jako starosta obce vnímám SZIF jako důležitý nástroj pro udržitelný život ve venkovských sídlech. V případě zvolení jsem připraven dohlédnout na spravedlivé a koncepční použití těchto finančních prostředků. Musí být zachován princip rovného přístupu všech žadatelů. Za nutné také považuji zjednodušení administrace žádostí o dotace. Malý zemědělec si nemůže dovolit platit tým odborníků na dotační problematiku.