Gymnázium pod Svatou Horou pokračuje

Mám radost, že se na příbramském Gymnáziu pod Svatou Horou letos uskuteční přijímací zkoušky a jeho studenti usednou v příštím školním roce do lavic. Vyplynulo to z dnešní schůzky, které se zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Karnet a zástupci zřizovatele - Středočeského kraje - v čele s radním pro pro oblast vzdělání a sportu Mgr. Milanem Váchou. Výsledek setkání vnímám jako důležitý pro uklidnění rodičů i části veřejnosti, jež se po nedávno zveřejněných informacích o optimalizaci středního školství v našem kraji ocitla v nejistotě ohledně organizace roku 2021/2022.

Gymnázium pod Svatou Horou, které každoročně otevírá šestiletý obor pro žáky ze sedmých tříd ZŠ a čtyřletý obor pro žáky z devátých tříd, je historicky důležitou součástí vzdělávacího středoškolského systému v našem regionu. Osobně i na základě referencí na něm oceňuji zvýšenou pozornost věnovanou výuce cizích jazyků, individuální přístup k žákům i téměř rodinnou atmosféru. Je také jedinou střední školou, která ve Středočeském kraji nabízí šestiletý studijní obor. Za téměř třicet let jeho existence prošla tímto "druhým" příbramským gymnáziem celá řada vynikajících učitelek a učitelů, absolvovaly ho stovky nadaných a úspěšných studentů.


Škole, studentům i rodičům přeji, aby co nejlépe zvládli aktuální a těžký školní rok a tou správnou nohou a ve zdraví vkročili i do toho příštího.